Om oss

Styrelse

 

 

Ordförande:

Hans Johansson

Vitlingsvägen 3, 311 96 Heberg

Tel: 070-867 87 68

E-post: risarp@telia.com


Ledamöter:

Ulf Blomdahl

Margareta Tönsgård

Bengt Tönsgård

Ulf Mazur

Anders Bjering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Revisorer

Stellan Magnusson

Catharina Kronström

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valberedning:

Leif Ljungholm

Per Stenström

Lars Wattström

VISION

En attraktiv och bevarad Hallandskust med fri horisont i samklang med naturen
Bli medlem

Sätt in medlemsavgiten 100:- kr (gäller för enskild medlem och hel familj) på bankgiro  5411-4343 och ange ditt eller din familjs resp namn, adress och e-post. Om du inte får plats med alla uppgifter kan Du skicka e-post tilll vår medlemsansvarige, mt@emailen.se.

Du kan också betala med Swish ange nr: 123 565 1690.


Du som vill delta i arbetet för att rädda vår vackra kust är välkommen att kontakta oss . 

Hans Johansson

ordförande, Rädda Hallandskusten

risarp@telia.com