Hem


Rädda Hallandskusten

Nyheter

Rädda Hallandskusten ifrågasätter Vattenfalls samrådsunderlag för Stora Middelgrund(2020-05-11)

(Kopia av vårt mail till Vattenfall)


Ideella föreningen Rädda Hallandskusten har tagit del av samrådshandlingarna och har följande kommentarer.


Samrådshandlingarna beskriver vad Vattenfall vill göra på Stora Middelgrund, men beskriver inte konsekvenserna.


Handlingarna påpekar över sextio gånger att konsekvenserna kommer att utredas. Det är därför svårt att med nuvarande information kommentera och att ha synpunkter.


Vi yrkar därför att få oss tillsänt samtliga Miljökonsekvensbeskrivningar, både via normal post och digitalt, när dessa är klara.


Föreningen saknar i samrådshandlingarna en kalkyl över den samhällsekonomiska nyttan med projektet.


Önskar mottagningsbevis av detta mail, tack.


Med vänlig hälsning


Hans Johansson

Ordförande Rädda Hallandskusten


Länk till Vattenfalls samrådsunderlag;

https://group.vattenfall.com/se/siteassets/sverige/var-verksamhet/vindprojekt/stora-middelgrund/samradsunderlag-060320.pdf


Vattenfall förbereder ansökan om att bygga vindkraftparken Stora Middelgrund  (2020-05-05)

Vattenfall förbereder ansökan om justering av tillstånd för att kunna bygga den havsbaserade vindkraftsparken Stora Middelgrund. Samråd pågår.

Läs mer här;

https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vindprojekt/stora-middelgrund

Inom Rädda Hallandskusten sätter vi oss just nu in i samrådsunderlaget och vi återkommer inom kort med mer information om vårt arbete. Julbrev (2019-12-13)

Till medlemmar i ideella föreningen Rädda Hallandskusten


Det har varit ganska tyst om Kattegatt Offshore under det gångna året. Vi försöker dock hålla oss underrättade. Det vi med säkerhet vet är domstolens yttrande:

”Den tid då arbeten hänförliga till vattenverksamheten skall vara utförda bestäms till 8 år efter det att tillståndet vunnit laga kraft.”

Mark-och Miljööverdomstolens dom kom 2015-12-08 och fastställdes efter vårt överklagande till Högsta Domstolen 2016-03-10. Favonius har således ytterligare ett antal år på sig för att uppföra vindkraftsparken. 

Det är väl känt att utländska investerare är intresserade av att placera i nordisk, kanske framförallt i svensk vindkraft. Detta dock om man kan bygga med senaste teknik, dvs kraftigare turbiner, som ger lönsamhet. De större turbinerna kräver högre höjd på verken, kanske 250 meter eller mer. Favonius tillstånd medger ”bara” 190 meter. Hur investerare ställer sig till dessa begränsningar vet vi inte. Föreningen bevakar utvecklingen.

Under året har föreningen deltagit i ett flertal möten arrangerade av Kustvattenrådet, som är en organisation inom region Halland.

Det är viktigt att föreningen bibehåller sitt stora medlemsantal och därmed visar sin styrka. Vi hoppas och tror att Ni fortsatt vill stödja kampen mot ”miljöförstöringen”. Vi ser inte framför oss några stora utgifter så för 2020 anser vi att en medlemsavgift på 100 kr per familj enligt årsmötesbeslut är tillräcklig, om inget oförutsett inträffar. I så fall återkommer vi.

OBSERVERA att föreningen bytt bank så att vi numera har tillgång till både Bankgiro och Swish.

Var vänlig sätt in Din eller Din familjs medlemsavgift  eller Ditt bidrag på Bankgiro 5411-4343 eller via Swish 123 565 1690. Glöm inte ange namn, adresser och e-post.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!


Styrelsen för ideella föreningen Rädda Hallandskusten  


Här sköljer vågorna från horisonten fritt ned emot stranden.

Här lutar havet sig hisnande upp emot himlen och solen.

Fri från skymmande ting är din buktiga blånande linje.

Fritt seglar minnenas öar och drömmarnas vikingadrakar

fram till min strandkant och sjunger inom mig om världarna bortom.


Alf Hambe, Strandkväde ur Visor från Molom