Hem


Rädda Hallandskusten

Nyheter

Långasand 13 december 2019


Till medlemmar i ideella föreningen Rädda Hallandskusten


Det har varit ganska tyst om Kattegatt Offshore under det gångna året. Vi försöker dock hålla oss underrättade. Det vi med säkerhet vet är domstolens yttrande:

”Den tid då arbeten hänförliga till vattenverksamheten skall vara utförda bestäms till 8 år efter det att tillståndet vunnit laga kraft.”

Mark-och Miljööverdomstolens dom kom 2015-12-08 och fastställdes efter vårt överklagande till Högsta Domstolen 2016-03-10. Favonius har således ytterligare ett antal år på sig för att uppföra vindkraftsparken. 

Det är väl känt att utländska investerare är intresserade av att placera i nordisk, kanske framförallt i svensk vindkraft. Detta dock om man kan bygga med senaste teknik, dvs kraftigare turbiner, som ger lönsamhet. De större turbinerna kräver högre höjd på verken, kanske 250 meter eller mer. Favonius tillstånd medger ”bara” 190 meter. Hur investerare ställer sig till dessa begränsningar vet vi inte. Föreningen bevakar utvecklingen.

Under året har föreningen deltagit i ett flertal möten arrangerade av Kustvattenrådet, som är en organisation inom region Halland.

Det är viktigt att föreningen bibehåller sitt stora medlemsantal och därmed visar sin styrka. Vi hoppas och tror att Ni fortsatt vill stödja kampen mot ”miljöförstöringen”. Vi ser inte framför oss några stora utgifter så för 2020 anser vi att en medlemsavgift på 100 kr per familj enligt årsmötesbeslut är tillräcklig, om inget oförutsett inträffar. I så fall återkommer vi.

OBSERVERA att föreningen bytt bank så att vi numera har tillgång till både Bankgiro och Swish.

Var vänlig sätt in Din eller Din familjs medlemsavgift  eller Ditt bidrag på Bankgiro 5411-4343 eller via Swish 123 565 1690. Glöm inte ange namn, adresser och e-post.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!


Styrelsen för ideella föreningen Rädda Hallandskusten  Här sköljer vågorna från horisonten fritt ned emot stranden.

Här lutar havet sig hisnande upp emot himlen och solen.

Fri från skymmande ting är din buktiga blånande linje.

Fritt seglar minnenas öar och drömmarnas vikingadrakar

fram till min strandkant och sjunger inom mig om världarna bortom.


Alf Hambe, Strandkväde ur Visor från Molom