Hem

 

Rapport från Årsmötet i Rädda Hallandskusten den 10 juli 2018

 

Ett 25-tal medlemmar slöt upp vid årsmötet. Stämman utsåg Bent Tönsgård att leda mötet. Styrelsen omvaldes och likaså valberedningen. Enda ändringen var att ordinarie revisorn Johan Sönnerstedt avböjt omval, och att tidigare revisorssuppleanten Stellan Magnusson valdes till revisor. Catharina Kronström valdes till ny revisorssuppleant. Vidare beslutade stämman att fastställa medlemsavgiften till 250 kr dock lägst 100 kr.

 

Vår ordförande Hans Johansson informerade om Favonius planer på att väcka liv i Kattegatt Offshore. Ny teknik med större och effektivare vindkraftverk har förändrat förutsättningarna för att driva Kattegatt Offshore lönsamt. RHK:s uppfattning är att en ökning av höjden från beviljade 190 m till 250 m samt ökade ljud och andra störningar skulle innebära att Favonuis får ansöka om nytt tillstånd. Inom RHK kommer vi att noga bevaka utvecklingen Det kan inte utestlutas att vi får gå igenom en ny rättsprocess, och då blir stöd från medlemmarna av avgörande betydelse. Vi kommer löpande att informera om utvecklingen både på hemsidan och via vår Facebooksida.

 

Vi noterar tacksamt det finansiella stödet så här långt från våra medlemmar, men behöver troligtvis fortsatt stöd för att kunna agera mot projektet och för att kunna informera våra medlemmar, Plusgiro 421367-4, tack.

 

 

 

 

 

Rädda Hallandskusten

Nyheter

Vår sympatisör från Steninge, poeten Alf Hambe, har beskrivit projektet Kattegatt Offshore som ett staket framför solnedgången

 

 

Här sköljer vågorna från horisonten fritt ned emot stranden.

Här lutar havet sig hisnande upp emot himlen och solen.

Fri från skymmande ting är din buktiga blånande linje.

Fritt seglar minnenas öar och drömmarnas vikingadrakar

fram till min strandkant och sjunger inom mig om världarna bortom.

 

Alf Hambe, Strandkväde ur Visor från Molom