Hem

 

 

Rädda Hallandskusten

Nyheter

Långasand 7 december 2017

 

Till medlemmar i Rädda Hallandskusten

 

Hösten har åter igen varit lugn för föreningen Rädda Hallandskusten.

Vi försöker att hålla oss informerade så gott vi kan om vad som händer med Kattegatt Offshore, men informationen är knapphändig. Lusten att i dagsläget investera i havsbaserad vindkraft verkar inte överdriven stor. Många investerare hade kanske väntat att Energikommissionen skulle kunna ge dem ett bidrag. Vi vet dock att Energimyndigheten i sitt remissyttrande till Energikommissionen är kritisk till ”att ett särskilt stöd till havsbaserad vindkraft, utöver elcertifikatsystemet, inte är motiverat före år 2030.”

Favonius/Agrivind har nu sex år på sig att genomföra projektet enligt Mark-och miljööverdomstolens beslut i december 2015, dvs senast 2023.

Om ett projekteringsarbete skulle starta, blir vår viktigaste uppgift att kontrollera att domstolens många villkor och begränsningar efterföljs.

Rädda Hallandskusten kommer fortsatt att bevaka vad som sker med projektet.

Vi har fått bekräftelse på att vårt klagomål till EU Kommissionen blivit mottaget och registrerats, men trots upprepade förfrågningar om ärendets status, vet vi inte mer i dagsläget.

Det är viktigt att föreningen bibehåller sitt stora medlemsantal och därmed visar sin styrka. Vi hoppas och tror att Ni fortsatt vill stödja kampen mot ”miljöförstörningen”. Vi ser inte framför oss några stora utgifter, annat än medlemsinformation etc, så för 2018 anser vi att en medlemsavgift på 50 kr per familj är tillräcklig, om inget oförutsett inträffar. I så fall återkommer vi. Var vänlig sätt in Din eller Din familjs medlemsavgift eller Ditt bidrag på Postgirokonto 421367-4. Glöm inte ange samtliga namn, adresser och e-post. Följ oss gärna på facebook och vår hemsida så får Du aktuell information när det händer.

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

 

Styrelsen för ideella föreningen Rädda Hallandskusten