Hem

 

 

Rädda Hallandskusten

Nyheter

God Jul och Gott Nytt År!

önskar

Rädda Hallandskusten

Till medlemmar i ideella föreningen Rädda Hallandskusten

 

”Sanden rinner i timglaset” enligt ett citat i HN (7 nov 2018) av Anders Schönborg , styrelseordförande i västgötska Agrivind som äger Favonius och därmed rätten att uppföra Kattegatt Offshore.

Favonius har tillstånd att uppföra en vindkraftspark om 50 verk med en maximal höjd av 190 meter senast 2023. Frågan är om detta tillstånd är attraktivt för investerare. För att få lönsamhet i projektet krävs större verk än vad tillståndet medger, kanske 250 meter höga verk eller mer. Anders Schönborg säger enligt HN att ”Bolaget varken sålts eller gått in i djupare förhandling eller lämnat in några ansökningar om att förändra tillståndet”.

Lite mer återhållna kommentarer således än från i våras då Anders Schönborg påstod att Favonius kommer att starta bygget inom några år. Men ingenting är givet, så vi kommer att ha fortsatt bevakning av hur projektet framskrider. Vi ber samtliga medlemmar att hålla ögonen öppna och informera om händelser som kan vara av vikt för vårt framtida agerande.

Det är viktigt att föreningen behåller sitt stora medlemsantal och därmed visar sin styrka. Vi hoppas och tror att Ni fortsatt vill stödja kampen mot ”miljöförstöringen”. Vi ser inte framför oss några stora utgifter så för 2019 anser vi att en medlemsavgift på 100 kr per familj enligt årsmötesbeslut är tillräcklig, om inget oförutsett inträffar. I så fall återkommer vi. Var vänlig sätt in Din eller Din familjs medlemsavgift eller Ditt bidrag på Plusgirokonto 421367-4. Glöm inte ange samtliga namn, adresser och e-post. Vi kommer löpande att informera om vår verksamhet både via vår hemsida www.raddahallandskusten.se samt via vår facebooksida.

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Styrelsen för ideella föreningen Rädda Hallandskusten

 

 

 

Här sköljer vågorna från horisonten fritt ned emot stranden.

Här lutar havet sig hisnande upp emot himlen och solen.

Fri från skymmande ting är din buktiga blånande linje.

Fritt seglar minnenas öar och drömmarnas vikingadrakar

fram till min strandkant och sjunger inom mig om världarna bortom.

 

Alf Hambe, Strandkväde ur Visor från Molom