Hem


Rädda Hallandskusten

Nyheter

Medlemmar i ideella Föreningen Rädda Hallandskusten!

 

Härmed kallas till årsstämma 9 juli 2019 kl 18.00,

i Anne-Maries Loge på Långasand.

 

Hur framskrider projekt Kattegatt Offshore?

”Sanden rinner i timglaset” enligt ett citat i HN (7 nov 2018) av Anders Schönborg , styrelseordförande i västgötska Agrivind som äger Favonius och därmed rätten att uppföra Kattegatt Offshore. 

Favonius har tillstånd att uppföra en vindkraftspark om 50 verk med en maximal höjd av 190 meter senast 2023. Frågan är om detta tillstånd är attraktivt för investerare. För att få lönsamhet i projektet krävs större verk än vad tillståndet medger, kanske 250 meter höga verk eller mer. Anders Schönborg säger enligt HN att ”Bolaget varken sålts eller gått in i djupare förhandling eller lämnat in några ansökningar om att förändra tillståndet”.

Hur Favonius skall kunna kringgå tillståndet för att få lönsamhet i projektet vet vi inte. Vi kommer att fortsätta vår bevakning och att agera, även med juridisk hjälp om så krävs. På årsstämman kommer vi att redogöra för nuläget.

Vi noterar tacksamt det finansiella stödet så här långt från våra medlemmar, men behöver troligtvis fortsatt stöd för att kunna agera mot projektet och för att kunna informera våra medlemmar, Plusgiro 421367-4, tack.

 

Varmt välkomna!

 

StyrelsenHär sköljer vågorna från horisonten fritt ned emot stranden.

Här lutar havet sig hisnande upp emot himlen och solen.

Fri från skymmande ting är din buktiga blånande linje.

Fritt seglar minnenas öar och drömmarnas vikingadrakar

fram till min strandkant och sjunger inom mig om världarna bortom.


Alf Hambe, Strandkväde ur Visor från Molom