Hem


Rädda Hallandskusten

NyheterRapport från Årsstämman 9 juli 2019


  • Stryelsen omvaldes likaså revisorer och valberedning. En styrelesledamot, Lena Ohlsson, avgick på eget bevåg.
  • Årsavgiften för 2020 fastställdes till 100 kr per familj samt högst 250 kr per familj om behov uppkommer
  • Hans Johansson informerade om info i HN artikel från januari 2019, där Favonius bl.a. redovisar att de ej fått dispens för nätkoncession, att Favonius har projektet till försäljning med två till tre intressenter samt att de arbetar vidare med 26 verk med ursprungshöjden 190m.
  • Ett mindre projekt i Ullared får starta om på nytt pga att man vill höja verken från 190 till 240m. Höjdfrågan är uppenbarligen väsentlig, vilket kan gynna RHK framöver.
  • ”Havsplaner för Sverige” har varit på remiss och RHKs synpunkter har beaktats. Området anses lämpligt för energiproduktion men är också ett viktigt lekområde för torsk. Naturskyddsföreningen menar att platsen är ett viktigt område för tumlare. Länsstyrelsen vill att havsbaserade verk placeras minst 15km från kusten.  Falkenbergs kommun vill att parken placeras ”längre västerut”.
  • Hans J informerade även om att RHK har en pågående kommunikation med EU i ärendet.I 
  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
Här sköljer vågorna från horisonten fritt ned emot stranden.

Här lutar havet sig hisnande upp emot himlen och solen.

Fri från skymmande ting är din buktiga blånande linje.

Fritt seglar minnenas öar och drömmarnas vikingadrakar

fram till min strandkant och sjunger inom mig om världarna bortom.


Alf Hambe, Strandkväde ur Visor från Molom